Poziv na Javno - privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolinskih dozvola u Federaciji Bosne i Hercegovine - iskustva i praksa

30.06.2017

U skladu sa nastavkom aktivnosti na implementaciji preporuka iz „Bijele knjige 2015/16", Savjet stranih investitora BiH – Foreign Investors Council (FIC) u partnerstvu sa Regionalnim udruženjem prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju Zapadnog Balkana (RUPP IRIS) i Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH Vas organizuju radni sastanak na temu: "Javno - privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolinskih dozvola u FBiH, iskustva i praksa”, koji će se održati 4. jula 2017. godine sa početkom u 11:00 sati u zgradi Privredne/Gospodarske komore FBiH u Sarajevu. Cilj ovog sastanka je da se u partnerskom odnosu sa predstavnicima relevantnih institucija, razgovara o poteškoćama koje se tiču ishodovanja dozvola, kao i o drugim otvorenim pitanjima koja su od ključnog značaja za efikasno poslovanje stranih, ali i domaćih investitora i uspješnu realizaciju investicionih projekata u BiH, te da se kroz zajednički dijalog pokušaju kreirati povoljnija rješenja koja će omogućiti lakše poslovanje i priliv novih investicija.

Poziv sa agendom