Poziv na javnu raspravu

11.03.2016


POZIV NA JAVNU RASPRAVU –

NACRT PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE
RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH  (2016-2021)

Privredna/Gospodarska Komora Federacije BiH zaprimila je poziv za Javnu raspravu od Agencije za vodno područje rijeke Save, na osnovu kojeg pozivamo sve zainteresirane da daju svoj doprinos učešćem u istoj.
Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2016-2021), koji je pripremila Agencija za vodno područje rijeke Save,  dostupan je su na www.voda.ba

Komentare, sugestije i prijedloge na ove dokumente, dostavite  do 01.09.2016. na adresu:
Privredne komore Federacije BiH,
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

ili

e-mail: a.malisevic@kfbih.com  i
l.sepic@kfbih.com.

Stručne službe Komore će pripremiti, sublimirati i obraditi komentare, sugestije i prijedloge i dostaviti ih predlagaču u predviđenom roku.

U okviru postupka učešća javnosti, Nacrt Plana će biti prezentovan na slijedećim lokacijama:
- Odžak, utorak,   15.03.2016. godine s početkom u 11 sati - Hotel Ero
- Travnik, srijeda, 23.03.2016. godine -  u prostorijama Općine Travnik
- Sarajevo,utorak  29.03.2016. godine - Hotel Bosnia


Nakon završetka postupka učešća javnosti navedeni dokument Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016-2021) će biti dorađen i isti biti upućen na dalju zakonom propisanu proceduru.

Kontakt osobe u Privrednoj komori Federacije BiH:
Almin Malisević, tel:033/566-306
Lejla Šepić, tel:033/566-303.