Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Mostaru

15.04.2022

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine, i to: Predstavnički dom na 30. redovnoj sjednici održanoj 09.03.2023. godine i Dom naroda na 10. vanrednoj sjednici, održanoj 24.3.2022.godine, kada je donesen i zaključak o obavezi provođenja javne rasprave u trajanju od 60 dana.

S tim u vezi, pozivamo Vas da uzmete učešće u javnoj raspravi koja će se održati u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH, i to:

  • u Sarajevu, 20.04.2022.god. (srijeda), od 13 sati (ul. Branislava Đurđeva 10) i
  • u Mostaru, 10.05.2022.god. (utorak) od 13 sati (ul. Kneza Domagoja 12)

Javnu raspravu će voditi predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Pismeni i usmeni komentari na Nacrt zakona mogu se dati na javnoj raspravi.

Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine, može se preuzeti OVDJE

Molimo da svoj dolazak potvrdite do 18.04.2022.god., kao i da se izjasnite kojoj od ove dvije rasprave želite prisustvovati.

Kontakt osoba je Anela Karahasan, tel: 033 566 333, mob: 061 243 323;
email: a.karahasan@kfbih.com.


S poštovanjem,