Poziv na konferenciju i individualne poslovne razgovore sa njemačkim firmama

31.10.2016
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava zainteresiranu javnost da Predstavništvo njemačke privrede organizuje konferenciju „Mašine i oprema za drvnu / drvoprerađivačku i industriju namještaja" koja će se održati u četvrtak 10.11.2016., s početkom u 9:00 sati u hotelu Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo.

Cilj je unapređenje razmjene iskustava između njemačkih i bosanskohercegovačkih stručnjaka i firmi, te uspostavljanja novih poslovnih kontakata.

Konferencija se održava u sklopu programa „Otvaranje novih tržišta za mala i srednja preduzeća 2016" po nalogu Ministarstva privrede i energije SR Njemačke, koji sprovodi njemačka kompanija em&s GmbH u saradnji sa Predstavništvom njemačke privrede u BiH.

Konferencija će se održati na njemačkom i lokalnom jeziku uz simultani prevod. Učešće na konferenciji je besplatno uz prethodnu prijavu.  
U sklopu konferencije postoji mogućnost vođenja individualnih poslovnih razgovora sa njemačkim firmama. U prilogu možete naći prijavni obrazac za konferenciju sa kratkim profilima firmi.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na konferenciji i/ili individualnim razgovorima sa njemačkim firmama, molimo Vas da priloženi prijavni obrazac pošaljete najkasnije do 07.11.2016. e-mailom na info@ahk.ba ili putem faksa na 033 295 920.  Broj učesnika je ograničen.

Prilog:
- Program konferencije,
- Prijavni obrazac.