Poziv na konferenciju i izložbu o vodosnabdijevanju i gubitku vode u vodovodnim sistemima

08.10.2018
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava da će se 18. i 19. oktobra tekuće godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), održati druga po redu konferencija i izložba o vodosnabdijevanju i gubitku vode u vodovodnim sistemima, pod nazivom "Trenchless Balkans".

Konferencija ima za cilj istražiti aktuelne tehnologije koje se koriste za sanaciju gubitka vode bez kopanja, te istražiti i ponuditi nova savremena rješenja za kvalitetan transport vode od izvorišta do krajnjeg potrošača. Konferencija će okupiti stručnjake i kompanije iz ove oblasti, iz Bosne i Hercegovine i svijeta.

Za predstavnike bh kompanija omogućeno je učešće na konferenciji bez kotizacije. Tokom rada konferencije obezbjeđen je simultani prevod i ručak za sve učesnike.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane predstavnike bh kompanija da potvrdu učešća izvrše najkasnije do 12.10.2018. godine, na broj telefona 033/957-463 ili na e-mail: asuceska@sedefbosnia.ba . Kontakt osoba je  Almir Sućeska.

Više detalja o konferenciji možete pronaći na: https://www.trenchlessbalkans.com/ .