Poziv na okrugli sto o zakonskoj regulativi u turizmu i ugostiteljstvu – Bihać, 19.11.2019.

11.11.2019
Kako bi se definirale prepreka sa kojima se suočavaju privrednici zbog propisa u oblastima turizma i ugostiteljstva, Privredna/Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, organizira okrugli sto na temu „Izazovi vezani za Zakon o turizmu FBiH i Zakon o ugostiteljstvu FBiH", koji će se održati u utorak, 19.11.2019. godine od 09.00 do 11.00 sati u prostorijama Privredne komore Unsko-sanskog kantona u Bihaću (ul. Trg maršala Tita b.b.).

Više informacija o okruglom stolu možete pronaći u pozivnom pismu. Obzirom da će tokom okruglog stola biti govora o nacrtima Zakona o turizmu FBiH i Zakona o ugostiteljstvu FBiH, tekstove ovih akata možete preuzeti ispod:

- Nacrt Zakona o turizmu FBiH
- Nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBiH

Pozivamo privrednike i udruženja aktivna u ovim sektorima da uzmu učešće na okruglom stolu, ukažu na prepreke u poslovanju sa kojima se susreću zbog postojeće zakonske regulative, iznesu svoje stavove vezano za predložena nova rješenja u ovim oblastima i daju svoje prijedloge za unapređenje postojećeg stanja

Molimo da Vaše učešće potvrdite najkasnije do petka, 15.11.2019. godine putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili telefona (na broj: 033 566 322).