Poziv na osnivačku skupštinu udruženja za elektromobilnost

14.05.2019


Svjedoci smo da sektor transporta trenutno doživljava veliku transformaciju, sa vozila sa motorima na unutrašnje sagorijevanje, na vozila sa pogonom na električnu energiju. Intenzivan razvoj ovog sektora, koji zahvata i BiH, traži uspostavu regulatornog okvira u ovoj oblasti, kako bi se jasno definisale odgovornosti i obaveze.

Nove tehnologije za vozila i upravljanje saobraćajem biti će ključne za smanjenje emisija transporta. Mobilnost zavisi od infrastrukture i bez podrške adekvatne mreže i njene pametnije upotrebe, neće biti nikakvih većih promjena u saobraćaju. Treba je planirati tako da ima što veći pozitivan uticaj na privredni rast i što manji negativan uticaj na životnu sredinu.

Uvažavajući naprijed navedeno, kao i brojne druge faktore, shvatili smo da je vrijeme da se krene sa osnivanjem Udruženja pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, koje bi se bavilo problematikom specifičnom za ovu oblast, promocijom elektromobilnosti, povezivanjem zainteresiranih strana i pružanjem potrebnih informacija. Stoga je odlučeno da se pokrene inicijativa za formiranje Udruženja, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju  

OSNIVAČKOJ SKUPŠTINI UDRUŽENJA,

zakazanoj za dan srijeda, 29.05.2019. godine u 11:00 sati
u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH u Sarajevu,
ulica Branislava Đurđeva br. 10, velika sala u prizemlju.

Sigurni smo da postoji interes sa Vaše strane za formiranje Udruženja koje će zastupati interese članova, čime bi se ostvarila i svrha Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, a to je stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i unapređenje poslovanja privrednih subjekata.

Molimo da potvrdite dolazak na sastanak do 24.05.2019. godine, na mail a.softic@kfbih.com.