Poziv na prezentaciju programa USAID-a – Sarajevo, 29.03.2019. godine

21.03.2019


Privredna/Gospodarska komora FBiH vas poziva na zvaničnu prezentaciju Projekta Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koja će se održati u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo. Radi se o prezentaciji Programa Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pod nazivom "Razvoj radne snage i veći pristup tržištima” (eng. Workforce and Higher Access to Markets Activity – WHAM).

Prezentacija će se održati u petak, 29.03.2019. godine u 11:00 sati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo u velikoj sali (adresa: La Benevolencije br. 8, 71000 Sarajevo).

Tokom prezentacije predstavnici USAID WHAM programa predstaviće mogućnosti prijave za novi javni poziv za podršku kompanija iz sektora metala, drveta i tekstila/obuće putem bespovratnih (grant) sredstava.

Molimo da Vaše prisustvo na ovom događaju potvrdite čim prije putem e-maila na abrkan@iesc.org ili elvirab@pksa.ba, a najkasnije do srijede, 27.03.2019. godine.

Poziv na prezentaciju

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga

Uslovi učešća