Poziv na sastanak: Otvaranje tržišta Česke za kompanije iz BiH

31.10.2017


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obaviještava da Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) provodi projekat pod nazivom „Razvoj privatnog sektora i poslovne saradnje kroz prenos znanja i ekspertize iz Češke Republike u BiH".
Ž
Specifičan cilj projekta jeste uspostava dugoročne poslovne saradnje između kompanija u automobilskoj industriji iz BiH i Češke Republike, kao i poboljšanje stručnosti i proizvodnih sposobnosti domaćih kompanija putem obuke i pomoći čeških stručnjaka.

Projekat ima dvije komponente, a to su analiza izvoznih potencijala bh. kompanija na češko tržište automobilske industrije, te prenos znanja i uspostava poslovne saradnje kroz obuku za odabrane bh. firme u Češkoj Republici. Pored ovoga, UNDP,  VTK BiH i P/G K FBiH će organizovati poslovne susrete između kompanija iz BiH i Češke Republike sa ciljem otvaranja češkog tržišta za domaće proizvođače (business to business – B2B). Pomenute aktivnosti će u ime UNDP-a provesti konsultantska firma Czech Invent.

Shodno tome, sa predstavnicima Czech Invent-a održati će se konsultativni sastanak. S obzirom da pozvane bh. kompanije dolaze iz različitih gradova, održat će se dva sastanka,

prvi termin sastanka 07. novembra (zgrada UN-a) u Sarajevu, s početkom u 11:00 sati
i drugi u Doboju 08. novembra (Općinska sala), s početkom u 11:00.


Svrha sastanaka jeste da se u direktnom razgovoru s proizvođačima sazna više o prilikama i preprekama za buduću saradnju sa kompanijama iz Češke Republike.

Učešće na jednom od navedenih sastanka potrebno je prijaviti najkasnije do srijeda 01.11.2017. Kontakt osoba ispred Privredne/Gospodarse komore FBiH je Almin Mališević, Direktor Sektora za industriju i usluge, a.malisevic@kfbih.com , tel: 033 566 – 306, faks: 033 217-783.

Formular za prijavu preuzeti ovdje.