Poziv na sastanak za proizvođače uniformi

05.05.2021


U skladu sa prethodnim aktivnostima i sastankom koji je održan sa članovima Komisije za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i tehničkih karakteristika jedinstvene uniforme u FBiH, Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine obavještava sve zainteresovane proizvođače uniformi da će se naredni sastanak proizvođača uniformi održati u petak, 07.05.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati u Travniku, na adresi Aleja konzula br. 5, u prostorijama Fakulteta za tehničke studije.

Molimo da Vaše prisustvo potvrdite putem e-maila na adresu: j.zejnilagic@kfbih.com ili putem telefona: 033 566 313. Kontakt osoba Jasmina Zejnilagić.


Sastanak sa članovima Komisije za izradu nove Uredbe – 18.05.2021. godine.

U skladu sa pozivom FUP te pokrenutom inicijativom za izmjenu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine, P/G K FBiH poziva zainteresirane članove Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju da prisustvuju sastanku sa članovima Komisije za izradu nove Uredbe, kako bi dali svoj doprinos  kroz prezentovanje prijedloga i sugestija predmetnoj Komisiji.

Sastanka će se održati  18.05.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati u prostorijama baze Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na adresi Goraždanska bb, Lukovo polje, Zenica.

U cilju pripreme i organizacije adekvatne sale molim Vas da potvrdite prisustvo na sastanku kako bi se ispoštovale epidemiološke mjere zaštite u skladu sa naredbama Kriznog stožera FBiH.

Potvrdu prisustva možete izvršiti do 16.05.2021. godine na email adresu: j.zejnilagic@kfbih.com.