Poziv na sesiju: Pirofilit kao materijal ekološke budućnosti

20.06.2018
Privredna/Gospodarska komora FBiH i AD HARBI d.o.o. pozvaju sve zainteresirane da posjetite štand na Sajmu ENERGA 2018, gdje će nastupiti sa sesijom prezentacija dijela naučno-istraživačkih aktivnosti koje su uradili u saradnji sa partnerskim institucijama. Sesija će se održati 21. juna (četvrtak), u periodu od 11:35 do 13:00 sati.


Naši cijenjeni pozivni izlagači će nastupiti sa sljedećim temama:

1. Prof. dr. Ljubiša Andrić - ITNMS Beograd "Savremeni vatrostalni materijali bazirani na pirofilitu namijenjeni energetskim postrojenjima”

2. Dr. Sandra Kurko - Institut VINČA, Beograd  "Kompoziti na bazi pirofilita za skladištenje vodonične energije”

3. Mr.sc. Suad Čosić - AD HARBI d.o.o. "Primjena pirofilita kod sanacije postojećih i izgradnje novih deponija sanitarnog otpada u BiH”

4. Prof. dr. Suzana Gotovac-Atlagić - PMF Banja Luka "Nanomaterijali u energetici”

5. Dr. Dragan Radulović i Edin Habibija, bs.sc. - ITNMS Beograd i AD HARBI d.o.o. "Ispitivanje primjene pirofilita u desumporizaciji izduvnih gasova energetskih postrojenja”