Poziv na Webinar BH ESAP 2030+

05.03.2021

Pridružite se na predstojećim ESAP webinarima, koji organizuje Štokholmski institut za okoliš (SEI), voditelj projekta BiH ESAP 2030+. Na webinaru će biti predstavljene najbolje prakse i iskustva u u određenim oblasti politike okoliša:

  • voda,
  • otpad,
  • biološka raznolikost i očuvanje prirode,
  • kvalitet zraka, klimatske promjene i energetika,
  • hemijska sigurnost i buka,
  • upravljanje resursima i
  • upravljanje okolišem (u vidu horizontalne politike)

Također biti će predstavljene studije slučaja iz nekoliko zemalja Evropske unije.

Datum

Naziv događaja

Lokacija

Status

25.03.2021.

Treći krug sastanaka radnih grupa za nivo BiH

Sarajevo

nadolazeći

11.03.2021.

ESAP Webinar 8 – Održivo upravljanje resursima: Politika i praksa Evropske unije u državama članicama

Sarajevo

nadolazeći

10.03.2021.

ESAP Webinar 7 – Hemijska sigurnost u kontekstu EU: Razmjena znanja i pregled pozitivnih praksi

Sarajevo

nadolazeći

09.03.2021.

Webinar 6 – Buka u okolišu, njen značaj i utjecaj na zdravlje: Šta možemo naučiti od EU i Švedske?

Sarajevo

nadolazeći

08.03.2021.

ESAP Webinar 5 – Prednosti sudjelovanja javnosti u kreiranju politike zaštite okoliša: Primjeri iz BiH i Estonije

Sarajevo

nadolazeći

 

Više informacija možete potražiti na web stranici : https://esap.ba/bs/events/