Poziv na Webinar Matične sekcije inženjera hortikulturne i pejzažne struke

23.02.2021
Čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na Webinaru Matične sekcije inženjera hortikulturne i pejzažne struke, koji se održava u subotu, 6. 3. 2021. godine, u organizaciji Matične sekcije inžinjera hortikulturne i pejzažne struke, u okviru Inžinjerske komore FBiH.

Izvršni Odbor Matične sekcije inžinjera hortikulturne i pejzažne struke je u svom jednogodišnjem mandatu proveo više aktivnosti na definisanju i zakonskoj verifikaciji budućeg stručnog djelovanja inžinjera. Stoga, cilj ovog webinara jeste da se stručnjaci koji djeluju u ovoj oblasti upoznaju sa statusom profesije, standardima i normama u projektovanju, građenju i nadzoru, zanimljivim internacionalnim projektima, ali i međusobno povežu, razgovaraju i razmijene mišljenja koja će pomoći u organizovanju i zajedničkom djelovanju. Shodno ovom cilju ostvarena je saradnja i sa Asocijacijom pejzažnih arhitekata u Bosni i Hercegovini, koji su koorganizator događaja.

Aktivnost Webinar Matične sekcije inženjera hortikulturne i pejzažne struke će se održati kako je pomenuto u subotu 6. 3. 2021. godine u terminu od 10h do 14h, u cilju davanja mogućnosti što većem broju stručnjaka da uzmu učešće.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane COVID19 virusom predviđen je on-line sastanak putem „ZOOM" programa.

Zainteresirane molimo da potvrdite svoje učešće na e-mail adresu: komora.msihps@gmail.com