Poziv na Workshop Primjena GIS tehnologija u četvrtoj industrijskoj revoluciji

05.09.2017
Privredna/Gospodarska komora FBiH i Sana Solutins pozivaju vas na Workshop „Primjena GIS tehnologija u četvrtoj industrijskoj revoluciji".

Workshop koji Vam predstavljamo koncipiran  je na razumijevanju uloge GIS tehnologija i njene primjene u procesima savremene obrade informacija i njihovog efikasnog prezentiranja zainteresiranim stranama (institucijama, investitorima i dr.).  Informacije koje daje workshop omogućavaju sagledavanje potrebe i načina upotrebe GIS tehnologije za zainteresirane strane kroz konkretne primjene date na odgovarajućim primjerima.

Ukoliko Vaše poslovanje zahtjeva rad sa velikim bazama podataka, njihovu struktuiranu prezentaciju i vizualizaciju, ovaj workshop je pravo mjesto za Vas.

Naučiti ćete kako pomoću GIS tehnologija integrisanih sa bazama podataka da unaprijedite svoje poslovanje, na način da informacije koje koristite budu jednostavne i primjenjive za donošenje Vaših poslovnih odluka.

Workshop „Primjena GIS tehnologija u četvrtoj industrijskoj revoluciji" će se održati 28.09.2017. godine u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Rok za prijavu je 22.09.2017. godine.

Poziv na seminar sa temama
Prijavni obrazac