POZIV PODUZETNICAMA NA BESPLATNU RADIONICU

10.06.2021


Privredna/Gospodarska komora FBiH u okviru projekta "SBA u BiH" (aktivnosti za ekonomsko osnaživanje žena) i podršku Agencije za razvoj preduzeća Eda, poziva Vas na besplatnu dvodnevnu radionicu "Revidiranje biznis plana usljed pandemije Covid-19”, koja će se održati online, 17. i 18.06.2021. godine.

Biznis planovi preduzeća temeljeni na snažnim ekonomskim projekcijama prije krize COVID-19, sada više nisu realni. S obzirom na sve ekonomske promjene uzrokovane pandemijom koronavirusa, od vitalne je važnosti da vlasnici malih preduzeća uzmu vremena i preispitaju misiju i ciljeve svog poslovanja, odnosno revidiraju svoj biznis plan poslovanja.

Revidiranja biznis plana zahtjeva analizu novog stanja tržišta, Vaše trenutne finansijske situacije i razumijevanje promjene profila kupaca, koji je sada baziran na radu od kuće i dužim boravcima kući, što sve preduzeća trebaju prilagoditi u svojoj ponudi.


Tokom interaktivne radionice, razgovarat će se o nizu aktuelnih pitanja potrebnih za revidiranje biznis plana, poput:

• Da li usluga koju pružate ili proizvod koji nudite i dalje imaju smisla u trenutnom stanju ekonomije ili je potrebno izvršiti određene prilagodbe i koje?
• Jesu li trenutne financijske potrebe Vašeg preduzeća iste kao i prije?
• Treba li Vam više sredstava?
• Da li se Vaša prodaja promijenila u odnosu na nivo prije pandemije?
• Kako prilagoditi svoj poslovni model trenutnom stanju tržištu?
• Koje su nove kupovne navike i preferencije potrošača i kako prilagoditi svoje poslovanje tome?
• Koji su ključni izazovi za kupce pri kupovini i da li su spremni platiti cijenu Vaših proizvoda/usluga?
• Kako doći do novih kupaca?

Pomoću ovih informacija vlasnici preduzeća mogu revidirati svoj biznis plan i prilagoditi poslovni model stanju koji će osigurati veću vrijednost i odgovoriti na nove potrebe kupaca.

Za učešće na radionici potrebno je poslati svoje kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj, naziv kompanije, adresa, mjesto) na email adresu a.karahasan@kfbih.com , do srijede 16.06.2021. godine, do 13h.

Detaljna agenda će biti dostavljena učesnicima po prijavi učešća.

Više informacija dostupno je putem kontakt broja: +38733 566 333, Anela Karahasan.