POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA U FBIH

20.02.2020

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravne osobe i poduzetnike  da sukladno Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do 31. 3. 2020. godine.

Više informacija o načinu podnošenja prijava možete pronaći u obavještenju PU FBiH.