Poziv potencijalnim partnerima za učešće u izradi plana reorganizacije Hidrogradnja d.o.o. Sarajevo

26.03.2018
Hidrogradnja d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresovane partnere da učestvuju u izradi Plana reorganizacije.

Imovina Hidrogradnje nalazi se u Bosni i Hercegovini, Libiji i Iraku.

Lokacije za koje se traže poslovni partneri su detaljno predstavljene u Katalogu.