POZIV PRIVREDNICIMA NA BILATERALNE SASTANKE SA PRIVREDNOM DELEGACIJOM TRGOVAČKE KOMORE GRADA ADANA, REPUBLIKA TURSKA

17.04.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine  najavluje posjetu predstavnika trgovačke komore Adana , Republika Turska i poziva privrednike da uzmu učešća u bilateralnim sastancima koji će se  održati u petak  21.04.2017.godine, u Komori na adresi Branislava Đurđeva broj 10, u  velikoj  sali u prizemlju sa početkom u 9,15 sati.

Program događaja preuzeti ovdje.

Sipsak učesnika turske delegacije preuzeti ovdje.