Poziv privrednim društvima- korisnicima sredstava finansijske pomoći dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

05.07.2021


Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine obavještava privredne subjekte, koji su bili korisnici grant sredstava finansijske pomoći dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po osnovu Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u Sektoru industrije, i odredaba Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19 (Sl. Novine FBiH br.74/20), da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije- FMERI provodi aktivnosti na ocjeni efekata dodijeljene finansijske pomoći.

S time u vezi, na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije objavljen je evaluacijski upitnik kojeg korisnici sredstava pomoći trebaju ispuniti najkasnije do 31.07.2021. godine.  

Više informacija kao i poziv dostupan je na linku:
https://fmeri.gov.ba/vijesti/posts/2021/july/evaluacijski-upitnik-izvozna-privredna-drustva/

Pozivamo privredne subjekte da u određenom roku ispune Evaluacijski upitnik i dostave ga Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije putem emaila na adresu: sektor.industrije@fmeri.gov.ba  ili putem faxa na broj: 036/510-015.

Evaluacijski upitnik preuzeti ovdje.