POZIV PROIZVOĐAČIMA PROIZVODA "SVE ZA KUĆU"

06.11.2020
Privredna/Gospodarska komora FBIH i kompanija PENNY plus pozivaju bh. proizvođače proizvoda „SVE ZA KUĆU", da svoje proizvode ponude kupcima kroz mrežu prodajnih centara PENNY plus.

Imajući u vidu značaj domaćih resursa i domaće proizvodnje za razvoj domaćih kompanija i bh. privrede, Privredna/Gospodarska komora FBiH i PENNY plus su pokrenuli aktivnost povezivanja bosansko-hercegovačkih proizvodnih kompanija, koje nude kvalitetne i konkurentne proizvode u oblasti „sve za kuću" metalske, hemijske, elektro i građevinske industrije sa prodajnim centrima Penny plus.

Kupovinom domaćih proizvoda razvijamo domaću ekonomiju, osiguravamo opstanak i otvaranje radnih mjesta i na taj način se pruža prilika mladima da ostanu u BiH i razvijaju i grade svoju državu.
PENNY plus je kompanija koja od svog osnivanja radi na jačanju domaćih dobavljača. Značajan dio proizvodnog asortimana u trgovačkim centrima je bh. porijekla, čija prodaja prati savremene trendove uključujući i on-line prodaju. Pokrenuta aktivnost će pružiti priliku da se u prodajnu mrežu PENNY plus uključe i druge bh. kompanije.

Pozivamo proizvođače da popunjavanjem obrasca, svoje proizvode ponudite kupcima PENNY plus prodajnih centara.

Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac poslati na e-mail adresu: info@kfbih.com ili putem pošte preporučeno na adresu: Privredna/Gospodarska komora FBiH, Branislava Đurđeva br. 10, 71000 Sarajevo, sa naznakom „PONUDA PROIZVODA SVE ZA KUĆU".