POZIV RAČUNOVOĐAMA U FBIH

18.02.2020


Porezna uprava Federacije BiH podsjeća certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je do predaje finansijskih izvještaja ostalo je još 11 dana, te  da su dužni prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih lica, postupati u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

Više informacija o načinu podnošenja prijava možete pronaći u obavještenju PU FBiH.