Poziv za davanje mišljenja na radna verzija Okvirne energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine do 2035. godine

13.06.2017

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je radna verzija Okvirne energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine do 2035. godine objavljena na službenim interenet stranicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva energije rudarstva i industirje, s ciljem pribavljanja mišljenja i komentara na istu, kako bi se poboljšao kvalitet objavljenog dokumenta.

Obzirom da je za pribavljanje mišljenja i komentara na radnu verziju ove strategije ostavljen rok od 10 dana neophodno je da svi zainteresirani, a posebno subjekti iz širokog spektra energetskih djelatnosti, daju svoje mišljenje, kako bi smo zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najoptimalnije prihvatljivih rješenja ovog dokumenta.

Obzirom na  značaj ove strategije, molimo Vas da date Vaš doprinos i da nam dostavite mišljenje i sugestije  najkasnije do  23.06.2017.godine, na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com.  Amela Kečo- zamj.dir.Sektora za ekonomske i pravne poslove.

S poštovanjem,

POTPREDSJEDNIK
Mirsad Jašarspahić dipl.ing.maš.PRILOG : -  radna verzija Okvirne energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine do 2035. godine možete preuzeti OVDJE.