Poziv za davanje mišljenja na prednacrt Zakon o zaštiti od požara

26.07.2018

Privrednoj/Gospodarskoj komori F BiH je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljen  prednacrt Zakona o zaštiti od požara, na mišljenje.

Obzirom da je za pribavljanje mišljenja i komentara na radnu verziju ovog Zakona ostavljen rok  do 15.08.2017.godine, neophodno je da svi  na koje se odnosi primjena ovog Zakona, daju svoje mišljenje, kako bi smo zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najoptimalnije prihvatljivih rješenja.

Mišljenje i sugestije na Zakon možete dostaviti, na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com – kontakt osoba  Amela Kečo- zamj.dir.Sektora za ekonomske i pravne poslove.

Poziv preuzeti ovdje.

Prednacrt Zakona o zaštiti od požara preuzeti ovdje.