Poziv za dostavljanje aplikacija za učešće u projektu "Training 4 IPEX – CNC & Welding technology"

07.08.2019
Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) je u saradnji sa Njemačkim centrom za robotiku DKR iz Tuzle pokrenuo i podržao projekat "Training 4 IPEX – CNC & Welding technology" (Treninzi za povećanje produktivnosti i izvoza – Tehnologija robotskog zavarivanja i CNC upravljanja).

U okviru projektnih aktivnosti, za bosanskohercegovačke firme koje imaju potrebu za novom radnom snagom, pokrenuta je inicijativa za pronalaženjem, regrutiranjem, praktičnim educiranjem te na kraju i upošljavanjem CNC operatera i robot programera za zavarivanje.

Poslodavci će imati mogućnost da zaposle nove radnike koji su na evidenciji nezaposlenih lica, a koja će u okviru projekta steći praktično iskustvo educirajući se za rad na CNC mašini kao i na industrijskom robotu za zavarivanje uz mentore iz prakse.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane firme koje imaju potrebu za zapošljavanjem CNC operatera i robot programera sa područja Bosne i Hercegovine da, do 24.08.2019. godine popunjen aplikacioni obrazac pošalju na mail info@dkr.ba.

Edukacija i sticanje praktičnog iskustva će se vršiti u Njemačkom centru za robotiku direktno, na novo nabavljenom obradnom centru, Fanuc Robodrill Alpha D21MiA5 10K CT, kao i industrijskom robotu ABB IRB 2400; IRC5 M2004 sa EWM Alpha Q352 puls MM RC izvorom za zavarivanje.

Više informacija o samim aktivnostima i benefitima koji su od značaja za proizvodne firme iz metalnog i drvnog sektora, možete dobiti putem kontakt telefona +387 61 724 724 – Jasmina Numanović Stjepanović ili na prezentaciji projekta, koja će se održati

u petak 16.08.2019. od 14.00h u Tuzli u prostorijama Njemačkog centra za robotiku

DKR – Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan)- Javni poziv za dostavljanje aplikacija
- Pozivnica za prezentaciju projekta