POZIV ZA DOSTAVLJANJE MIŠLJENJA NA RADNE VERZIJE NACRTA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I ZAKONA O DOPRINOSIMA FBiH

06.01.2017


Poštovani
,

obavještavamo Vas da je u Privrednoj/Gospodarskoj komori Fedearcije 22.12.2016. godine održan radni sastanak na temu Nacrta Zakona o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima. Sastanku suprisustvovali predstavnici Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva finansija, FIPE- Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, strukovnih Udruženja Komore, Udruženja poslodavaca FBiH, Vijeća stranih investitora i Privredne komore Federacije BiH.

Na sastanku se razgovaralo o navedenim  zakonima i ukazalo se predlagaču da će radna verzija nacrta Zakona imati  negativne posljedice po bh. privredu i da je neophodno izvršiti korekcije ovih nacrta.

Na sastanku je doneseno i nekoliko zaključaka koje Vam dostavljamo u prilogu ovog poziva.

Obzirom da su navedeni zakoni u fazi izrade i da se njihovo donošenje očekuje u tekućoj godini, neophodno je da u izradu teksta zakona budu uključeni i oni na koje se odnosi primjena, kako bi smo zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najoptimalnije prihvatljivih zakonskih rješenja.

U skladu sa zaključcima sa sastanka Komora će u saradnji sa računovodstvenim i revizorskim kućama uraditi analizu i proračune utjecaja zakonskih propisa, te će i materijali koje nam dostavite također biti uključeni u analizu.

Kako je dogovoreno do kraja mjeseca januara 2017.godine, potrebno je objediniti sve prijedloge, mišljenja i sugestije, te Vas molimo da nam dostavite mišljenje i /ili analize koje posjedujete i procjene njihovog utjecaja na Vaše poslovanje, kroz uporedni prikaz važećih zakona i zakona koji su u pripremi.

Obzirom na  značaj ovih zakona i predviđanja njegovog uticaja na  poslovanje preduzeća, molimo Vas da date Vaš doprinos i da nam dostavite analize  procjene i mišljenja na radnu verziju nacrta ovih Zakona  najkasnije do  20.01.2017.godine, na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com  Amela Kečo- zamj.dir.Sektora za ekonomske i pravne poslove.

S poštovanjem,

POTPREDSJEDNIK
Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš


Tekt nacrta Zakona možete preuzeti OVDJE.
Zaključci sa radnog sastanka preuzeti OVDJE.
Poziv za dostavljanje mišljenja preuzeti OVDJE.
Zakon o porezu na dohodak - radna verzija.