Poziv za iskazivanje interesa za učešće na Međunarodnom sajmu

02.08.2019
Uzimajući u obzir otežano poslovanje bh. kompanija na tržištu Kosova koje je uzrokovano jednostranim uvođenjem 100% carina na bh. proizvode a radi održanja kontinuiteta prisustva bh. proizvođača na tržištu Kosova, P/G komora FBiH poziva privrednike da uzmu učešće na predstojećem Međunarodnom sajmu agrobiznisa, hrane, pića i gastronomije AGROKOS 2019, koji će se održati u periodu od 23. do 25. oktobra  2019. godine u Palati omladine i sporta u Prištini, Kosovo.„Agrokos" je izrastao u tradicionalno i veoma atraktivno mjesto okupljanja na kojem se susreću privrednici iz sektora poljoprivrede regiona Balkana, ali i sa jugoistoka Evrope, radi uspostavljanja tješnje saradnje. Sajam je prošle godine bio domaćin za više od 128 izlagača iz 14 zemalja  i imao 11.000 posjetilaca. Učesnici  Sajma mogu se informisati o najnovijim tehnološkim trendovima, promovisati svoje proizvode na direktan način, istražiti tržište Balkana za nove poslovne prilike i saradnju, pronaći nove poslovne partnere, zastupnike i distributere, učvrstiti svoje pozicije na tržištu, njegovati odnose sa postojećim kupcima i potrošačima.

Ovogodišnji izložbeni program čine:
• prehrambeni proizvodi i pića,
• poljoprivredni preparati,
• sjemena, đubriva, staklenici,
• poljoprivredna mehanizacija,
• oprema i tehnologija,
• hortikultura,
• Bio i Halal proizvodi

P/G  komora FBiH, u saradnji sa VTK BiH, će po četvrti put zaredom,  za potrebe predstavljanja bh. privrede zakupiti štand veličine 54m2, na kome je planirano da se predstave domaće firme iz ove oblasti.Broj izlagača je ograničen na  maksimalno 5 domaćih kompanija koje zadovolje kriterije i prođu proces selekcije, kako je u nastavku definisano.

Svaka bh. kompanija na raspolaganju će imati cca 10m2 uređenog izložbenog prostora uz upotrebu  zajedničke kabine, sto i 4 stolice, vitrinu za eksponate, vertikalni stalak za kataloge, info pult sa istaknutim logom firme, reklamu u katalogu sajma, pojačanu reflektorsku rasvijetu te plaćenu kotizaciju za učesnike.

Kriteriji za učešće kompanija su:
• Kompanija je proizvođač u oblasti prehrambene industrije, poljoprivrede i gastronomije;
• Prednost će imati kompanije koje su članovi P/G komore FBiH, odnosno bh. komorskog sistema;
• Kompanija koja ima iskustvo u izvoznim poslovima i upošljava barem jednu osobu koja aktivno govori engleski jezik;
• Kompanija koja je strateški opredjeljena za izvoz, te posjeduje adekvatan asortiman i kvalitet proizvoda potvrđen potrebnim certifikatima;
• Prednost imaju kompanije sa većinskim domaćim kapitalom;
• Kompanija je spremna participirati u troškovima vlastitog učešća;
• Kompanija će imati obavezu da u kontinuitetu obezbijedi učešće svojih predstavnika u periodu od 23. do 25.10.2019. godine (priprema štanda i cjelodnevni boravak na štandu).

Troškovi učešća po kompaniji:
• Participacija učešća u troškovima štanda 2.340,00 KM sa uračunatim PDV-om (plaća se unaprijed);
• Trošak smještaja, ishrane kao i  transporta ljudi i eksponata i špedicije pada na teret kompanije učesnice na sajmu;
• P/G komora FBiH je u saradnji sa organizatorom Sajma, firmom  CEOKOS, za učesnike bh. privredne delegacije isposlovala olakšicu kolektivnog apliciranja sa distance radi dobijanja viza za Kosovo.
• Troškovi pribavljanja viza padaju na teret firmi učesnica.    

Ukoliko ste zainteresovani da izlažete na zajedničkom Komorskom štandu i prihvatate navedene uslove, molimo Vas da popunite prijavu i ovjerenu pošaljete putem faksa na broj: 033 217 783 ili na e-mail: e.pasic@kfbih.com  najkasnije do ponedjeljka, 02.09.2019. godine.

Uzimajući u obzir činjenicu da je broj bh. firmi koje će izlagati na zajedničkom štandu  ograničen, organizacioni tim će izvršiti selekciju na osnovu gore navedenih kriterija.

Kompanije koje su prošle godine učestvovale na sajmu Agrokos će automatski ući u spisak potencijalnih izlagača.

Kontakt osoba: Emir Pašić
Tel: 033 566 304
E-mail: e.pasic@kfbih.com