Poziv za istraživanje interesa za učešće u projektu "Jordan Wind Power project"

16.01.2017
Ministarstvo vanjskih poslova BiH je obavijestilo Privrednu/Gospodarsku komoru FBiH, da je Ministarstvo za energetiku i mineralne sirovine Jordana objavilo poziv za izražavanje interesa za učešće u projektu „Jordan Wind project" za proizvodnju energije korištenjem snage vjetra u gradu Ma'an u Jordanu sa kapacitetom od 65-75 MW.

U prilogu možete naći dodatne informacije o načinu učešća i krajnjem roku prijave, koji je određen za 15. februar 2017. godine. Iz tog razloga, molimo da ukoliko nađete interesa, svoju prijavu dostavite najkasnije do 10.2.2017. godine na mail l.sadikovic@kfbih.com.

Prilog