Poziv za izlaganje na sajmu investicija i trgovine "China-CEEC EXPO 2018"

15.03.2018
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava sve bh kompanije da su organizatori sajma „China-CEEC EXPO" uputili poziv Vanjskotrgovinskoj komori BiH da i ove godine organizuje zajednički nastup bosanskohercegovačkih firmi na ovogodišnjem (četvrtom po redu) sajmu investicija i trgovine „China-CEEC EXPO 2018" koji će se održati od 08. do 11. juna 2018. godine u gradu Ningbo (Kina).

Ova izložbena manifestacija se organizira u okviru sveobuhvatne inicijative NR Kine koja ima za cilj jačanje saradnje sa zemljama centralne i istočne Evrope (tzv. CEE region). Među brojnim manifestacijama su i trgovinski sajam koji je fokusiran na poljoprivredno-prehrambene proizvode, zatim investicijski i poslovni forumi te različite konferencije. Glavni organizatori manifestacije su i ove godine Ministarstvo trgovine NR Kine, Narodna vlada Provincije Zhejiang i vlada opštine Ningbo.

Na Sajmu se mogu izlagati sljedeći proizvodi:
• poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, osim onih za koje postoje zabrane (npr. proizvodi animalnog porijekla);
• vino;
• bezalkoholna pića;
• proizvode za zdravstvenu njegu;
• proizvode za kućanstvo; i
• robu široke potrošnje za svakodnevnu upotrebu.

Pozivamo sve kompanije iz navedenih sektora koje su zainteresirane da izlažu na ovom sajmu da  najkasnije do 30.03.2018. godine dostave popunjen prijavni fomular (u prilogu) putem e-maila na adresu tarik.kovac@komorabih.ba ili fax-a na brojeve 033 566 239 ili 033 214 292.

- Pozivno pismo
- Prijavni obrazac