Poziv za Javnu raspravu na Nacrte Pravilnika –Federalno ministarstvo okoliša i turizma

15.07.2021

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava  sve zainteresirane subjekte da je na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma objavljen Javni poziv na Nacrte slijedećih Pravilnika:

  1. Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima;

  2. Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama;

  3. Pravilnik o upravljanju otpadnim vozilima;

  4. Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima;

  5. Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrže polihlorirana jedinjenja – PCB.


Prijedloge i sugestije zainteresirani subjekti mogu dostaviti  na ispunjenom obrascu na e-mail adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma : fmoit@fmoit.gov.ba ili pisanim putem na adresu FMOIT : Hamdije Čemerlića br. 2 , 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Nacrti Pravilnika kao i obrazac za komentare dostupani su na linku : https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/priopcenja/objava-pravilnika

Poziv za Javnu raspravu preuzeti ovdje.