Poziv za Javnu raspravu po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit (Bihać)

20.10.2017


U povodu aktuelne problematike vezane za donošenje novih Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, i Zakona o porezu na dobit, na inicijativu velikog broja privrednih društava sa područja F BiH, Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna/Gospodarska komora F BiH, FIPA, Vijeće stranih investitora i Privredno udruženje predstavništva njemačke privrede u BIH, organizira se Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit

Polazeći od zajedničke inicijative i izraženih interesa za razmjenom mišljenja, primjedbi, informacija, te potrebe da se ukaže na važnost donošenja  provodivog, fleksibilnog i optimalno prihvatljivog Zakona, pozivamo Vas na

JAVNU RASPRAVU

Koja će se održati 26.10.2017.godine u Muzeju Prvog zasjedanja AVNOJ-a (Petog korpusa br.2) u Bihaću sa početkom u 11:00 časova.

Na Javnoj raspravi efekte primjene prijedloga navedenih Zakona će prezentirati predstavnici organizatora uz aktivno sudjelovanje predstavnika Federalnog ministarstva finansija/financija.

Molimo  da Vaše prisustvo potvrdite najkasnije do 20.10.2017.god. na e-mail a.keco@kfbih.com ; a.malisevic@kfbih.com  ili putem telefona 033/566-301 ili 033/566-306 Kontakt osobe: Amela Kečo i Almin Mališević.

Javne rasprave će se, u narednom periodu, održati i na sljedećim lokacijama:
Tuzla, Gračanica, , Tešanj, Zenica, Travnik, Široki Brijeg, Mostar, Goražde i Sarajevo.


Poziv preuzeti ovdje.
Nacrt Zakon o porezu na dohodak preuzeti ovdje.
Nacrt Zakona o doprinosima preuzeti ovdje.
Zakon o porezu na dobit preuzeti ovdje.