Poziv za panel diskusiju "Upravljanje ljudskim resursima-motivacijske tehnike"

09.05.2018


Privredna/Gospodarska komora F BiH obavještava sve zainteresirane da će se, u organizaciji P/G K FBiH, na 14. međunarodnom  sajmu  privrede Tešanj 2018. održati panel diskusiju pod nazivom

''Upravljanje ljudskim resursima-motivacijske tehnike''

Panel diskusija će se održati  drugog dana sajma, petak 11. maj/svibanj 2018.godine na lokalitetu Kraševo DC -  Carinski terminal Tešanj.

Cilj panela ''Upravljanje ljudskim resursima-motivacijske tehnike'' je razmatranje   tehnika kako  odabirati i iskoristiti potencijale kadrova,  te  sagledavanje mogućnosti za zadržavanje kvalitetnog stručnog kadra kroz prizmu aktualne problematike ‘’ odliva kadrova.’’.

Da li smo zakasnili ... ili ?
Da li su zaposlenici ‘’ljudski resurs’’ ili ‘’ljudski kapital’’ ?


Izazov obiteljskih firmi – prijenos  biznisa na drugu generaciju.

Koliko smo svjesni neizbježne generacijske tranzicije ?
Kako prevazići  posljednju kritičnu fazu razvoja porodičnih preduzeća – nasljeđivanje/prijenos vlasništva i upravljanja?


Planirani program Panel diskusije:

- 10:00- 10:05
- uvod u temu panel diskusije
- obraćanje predsjednika i potpredsjednika Komore

- 10:05 – 10:50 - panel diskusija
Panelisti:
- gosp. Damir Percel – Hrvatska gospodarska komora
- doc. dr.Mia Glamuzina - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
- gosp. Edin Jabandžić - izvršni direktor Madi d.o.o.Tešanj
- gosp. Almir Begić - izvršni direktor Almy d.o.o.Zenica


- 10:50 – 11:10  - diskusija

- 11:15    - zaključci panel diskusije


Moderator panel diskusije – Amela Kečo dipl.prav. - Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj teme panela, te Vas pozivamo da svojim sudjelovanjem doprinesete što boljoj i kvalitetnijoj raspravi  i zaključcima.

Poziv za panel diskusiju preuzeti ovdje.