Poziv za posjetu sajma SIMAC / Tanning Tech 2016- Međunarodni sajam mašina i tehnologije za proizvodnju obuće i industriju kože

02.02.2016
Privredna/Gospodarska Komora FBiH obavještena je od Odjela Ambasade Italije za promociju ekonomskih odnosa – ICE u Sarajevu da će se od 23. do 25. februara 2016. godine u Milanu održati Međunarodni sajam mašina i tehnologije za obućarstvo, kožnu galanteriju i industriju kože SIMAC -Tanning Tech 2016.

”SIMAC – Tanning Tech” je vodeća sajamska manifestacija mašina i opreme u kožarsko-obućarskoj industriji koja se održava u Italiji, zemlji koja se ubraja među najveće proizvođače cipela i kože na svijetu. Istovremeno, u okviru sajma, na 11.500 mq izložbenog prostora, mogu se vidjeti mašine i proizvodne linije koje čine dio nezaobilaznog proizvodnog ciklusa u kožarsko-obućarskoj industriji.

Više informacija o sajmu na: www.simactanningtech.it

Kontakt za više informacija o ovoj manifestaciji je Ured ICE-a u Sarajevu:

ICE Sarajevo
Odjel Ambasade Italije za promociju ekonomskih odnosa
Ul. Čekaluša 39, 71000 Sarajevo, Bosnia &Herzegovina
Tel: +387 33 201 261; 201 262
Fax: +387 33 276 565
e-mail: sarajevo@ice.it
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/bosnia/index.htm
http://www.italtrade.com/countries/europe/bosniaerz/index.htm

ili direktno organizator sajma:

ASSOMAC SERVIZI
Via Matteotti, 4/A – 27 029 Vigevano (Italia)
Tel. +39 0381 78 883, Fax, +39 0381 88 602

Internet: www.simactanningtech.it


SIMAC-Tanning Tech 2016 - BROŠURA (PDF)