Poziv za prijave na konferenciju o jačanju drvnog sektora

06.10.2021
U petak, 08.10.2021. godine na Kupresu se održava konferencija o jačanju jednog od najpropulzivnijih sektora u Bosni Hercegovini - drvnom sektoru. Konferencija se implementira u okviru projekta „Jačanje konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora u Hercegovini", financiranog od strane Europske unije i Vlade SR Njemačke, uz očekivano sudjelovanje ne samo predstavnika domaćih poduzeća, resornih ministarstava, razvojnih agencija, tehnoloških parkova nego i brojnih relevantnih dionika iz inozemstva.

Konferenciju organiziraju Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Drvni klaster Hercegovina u sklopu događaja „Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini", koji već tradicionalno okuplja sve ključne domaće i međunarodne aktere.

Već dugi niz godina drvno-prerađivački sektor može se pohvaliti kontinuirano rastućim suficitom u vanjskotrgovinskoj razmjeni. Uz općepoznato bogatstvo sirovina, poduzetnička hrabrost i vještina domaćih ljudi su bili ključni pokretači razvoja ove grane. Upravo je cilj konferencije stvoriti preduvjete za nove poslovne suradnje između domaćih i inozemnih poduzetnika kao i razmijeniti iskustva, znanja i rješenja aktualnih problema, što bi u konačnici dodatno potaknulo razvoj sektora.

U sklopu konferencije će se održati tri tematska bloka s aktualnim temama te B2B sastanci kao izvrsna prilika za umrežavanje i dogovaranje novih poslovnih poduhvata. Domaći i inozemni govornici će predstaviti aktualnosti iz drvnog sektora poput EU Green Deal-a, tržišnih kretanja, tehnološkog razvoja, digitalizacije i primjene inovacija, jačanja konkurentnosti sektora, biomase i energije iz drva, izvoznih potencijala, mogućnosti unaprjeđenja poslovanja i mnogih drugih.

Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu prethodnu prijavu dolaska na e-mail adrese: z.miletic@kfbih.com, info@drvniklaster.hr i dkh.mostar@gmail.com.

Projekt „Jačanje konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora u Hercegovini" sufinanciraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.