Poziv za registraciju za poslovne susrete

14.06.2018
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava da Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Evropska poduzetnička mreža u Bosni i Hercegovini (EEN) uz podršku P/G komore FBiH, Fondacije za razvoj odnosa BiH i Turske – BIGMEV, te brojnih međunarodnih organizacija i agencija za podršku biznisu iz Evropske unije i regiona, organizuju poslovne susrete firmi u okviru 8. međunarodnog sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA 2018 (19. – 21.06.2018.).

Poslovni susreti ENERGA b2b 2018 će se održati 19. juna 2018.god. u Centru Skenderija, Sarajevo i imaju za cilj da podrže kompanije u pronalasku inostranih partnera u okviru Evropske poduzetničke mreže (EEN). Učesnici mogu ugovoriti sastanke sa potencijalnim partnerima u skladu sa svojim potrebama i interesima, te direktno razgovarati o mogućnostima saradnje.

Tematske oblasti poslovnih susreta:
- Energija
- Elektrika i elektronika
- Rudarstvo
- Zaštita okoliša
- Metali i proizvodi od metala
- Mašine i uređaji
- Građevinarstvo i građevinski materijali
- Inžinjering, dizajn i konsalting

Zainteresirane za učešće u B2B razgovorima molimo da se registruju putem web platforme: http://www.energa2018.talkb2b.net/

Poziv sa agendom na B2B Poslovne susrete