Poziv za saradnju sa firmom iz Republike Srbije

21.09.2016


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je obaviještena od strane Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, da je kompanija „EVANA" d.o.o. iz Beograda izrazila potrebu za poslovnom saradnjom sa  kompanijama iz BiH, koja posjeduju iskustvo u gradnji naftovoda.

Poslovna saradnja bi se ostvarila na projektu gradnje naftovoda u Kuvajtu, dužine 50 kilometara. Od kompanije iz BiH bi se tražilo da ima znanje i iskustvo u postavljanju i zavarivanju cijevi. Vrijednost radova na projektu je preko 50 miliona američkih dolara.

Ukoliko smatrate da bi Vaša kompanija mogla zadovoljiti tražene uslove, molimo Vas da kontaktirate gospodina Borislava Jovićina, na telefon +381 63 286635 i +381 64 4040873, ili elektronskim putem na mail: evanabgd@gmail.com.