Poziv za saradnju sa kompanijom EMU Group S.p.A. iz Italije

28.09.2016Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH se putem diplomatsko-konzularne mreže BiH obratila italijanska kompanija EMU Group S.p.A. sa molbom da im se dostavi informacija o proizvođačima iz Bosne i Hercegovine koji se bave proizvodnjom metalnih predmeta, prvenstveno malih stolova te sličnih stvari.

Pozivamo sve proizvođače u BiH koji su zainteresirani za saradnju sa ovom kompanijom da nam se jave  kako bi dogovorili način povezivanja sa kompanijom  EMU Group S.p.A.. Kontakt osoba u P/G komori FBiH:

Almin Mališević, telefon: 033/566-306, e-mail: a.malisevic@kfbih.com.

Više o EMU Group S.p.A. možete naći na web stranici www.emu.it.