POZIV ZA UČEŠĆE NA B2B RAZGOVORE SA PREDSTAVNICIMA PRIVREDNE ASOCIJACIJE ANESIAD IZ ISTANBULA/ REPUBLIKA TURSKA

kfbih 26.10.2015