Poziv za učešće na edukaciji "Ekonomska diplomatija"

21.09.2016


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava sve zainteresirane subjekte da Vanjskotrgovinska komora BiH organizira edukaciju na temu „Ekonomska diplomatija", u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Prvi modul obuke, od planiranih četiri, će se održati 27. i 28.09.2016. godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, ulica Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Cilj obuke je pružiti konkretne informacije i neophodna znanja, čime bi se dao doprinos unapređenju međunarodne ekonomske suradnje.

Pored ostalog, na obuci će biti riječi kako o osnovama, tako i akterima ekonomske diplomatije, međunarodnim ekonomskim odnosima, pogodnostima bilateralnih sporazuma, konkurentnim prednostima privrede BiH, odnosno o potencijalima za ekonomsku suradnju i investiranje, o načinima međunarodne komunikacije, te o osnovama ekonomskog pregovaranja, što je neizostavni preduslov za uspješno bavljenje poslom ekonomskog diplomate.

Edukacija je besplatna za sve učesnike koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac (prilog) na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili putem faxa na broj 033/566-205. Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 26.09. do 12:00 sati.