Poziv za učešće na Slovak Matchmaking Fair 2016

17.08.2016
Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine je dobila obavijest od strane ambasade Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini, da Slovačka agencija za investicije i razvoj trgovine (SARIO) organizuje sajam pod nazivom „Slovak Machmaking Fair 2016".

Sajam će se održati 3. novembra 2016. godine u Hotelu Bratislava u Bratislavi (Republika Slovačka).

Fokus događaja je na bilateralnim sastancima pojedinačnih kompanija kao i na prezentacijama podugovaračkih partnerskih ponuda, tendera, dostupnih proizvodnih kapaciteta, kreiranju zahtjeva za zajedničkim ulaganjima sa inostranim partnerima i traženju partnera za saradnju, posebno na području automobilske industrije, inženjeringa, energetike i IT.

Od svog osnivanja 2007. godine, ovaj događaj je pružio mogućnost za povezivanje poslovnog i proizvodnog potencijala za 1.500 kompanija iz 35 zemalja. Glavna tema na 10. godišnjicu događaja će biti automobilska industrija.

Za više informacija o „Slovak Matchmaking Fair 2016" molimo Vas da posjetite zvaničnu web stranicu događaja: http://slovakmatchmakingfair2016.sario.sk/ , na kojoj možete naći detalje vezane za:
- registraciju (vrši se elektronskim putem na web stranici događaja do 17. oktobra 2016. godine: http://slovakmatchmakingfair2016.sario.sk/registration/1  ),
- kreiranje paketa usluga po mjeri, koji se prilagođava ciljevima i budžetu zainteresovane kompanije  (pogledati na: http://slovakmatchmakingfair2016.sario.sk/page/partnership-opportunities )
- prijavljene kompanije (potencijalne partnere za sastanke birate elektronski, po uputi sa web stranice   http://slovakmatchmakingfair2016.sario.sk/page/manual ),
- program sajma itd.