Poziv za učešće u posjeti privredne delegacije i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Kraljevini Saudijskoj Arabiji

12.01.2017


Obavještavamo zainteresirane kompanije da će se, na poziv Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, realizirati zajednička posjeta državno-privrednih delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije Kraljevini Saudijskoj Arabiji u periodu 29. i 30.01.2017. godine.

Delegaciju Bosne i Hercegovine predvoditi će ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gdin. Mirko Šarović, a delegaciju Republike Srbije ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije, gdin. Rasim Ljajić.

Planirano je da organizacija susreta privrednika sa saudijske strane bude povjerena Vijeću saudijskih komora. Imajući u vidu značaj tržišta Kraljevine Saudijske Arabije, kao i činjenicu da je zemlja ušla u proces diverzifikacije i jačanja nenaftnih sektora, cijenimo da ova posjeta predstavlja iznimnu priliku za upoznavanje sa tržištem ove zemlje, kao i mogućnost za uspostavljanje novih kontakata i jačanje privredne saradnje.

Uzimajući u obzir vanjskotrgovinsku razmjenu između BiH i Saudijske Arabije, u fokus su stavljeni sljedeći sektori privrede:
-namjenska,
-metalna,
-prehrambena industrija,
-kao i sektor energetike, IT-a i turizma.  


Troškove putovanja i smještaja snose kompanije-učesnice u privrednoj delegaciji.

Pozivamo Vas da uzmete učešće, kao i da pozovete zainteresirane kompanije iz navedenih sektora da uzmu učešće u ovoj privrednoj delegaciji, te da popunjenu prijavu dostave najkasnije do utorka, 17.01.2017. godine na email: ivana.knezevic@komorabih.ba ili faks: 033 566 239 ili 033 214 292.
 
Kontakt osoba je Ivana Knežević (tel: 033 566 237)

PRIJAVA UČEŠĆA u državnoj privrednoj delegaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srbije Rijad, Saudijska Arabija, 29.i 30.01.2017.