POZIV ZA UPIS U LISTU FIRMI - SARADNJA SA AUSTRIJOM

05.09.2019
Poštovani,

Obavještavamo Vas da ured Trgovinskog savjetnika Ambasade Austrije u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Republike Srpske, rade izradu liste/kataloga bosansko-hercegovačkih kompanija iz oblasti metalnog sektora. Cilj projekta je sticanje boljeg uvida u potencijale metaloprerađivačkog sektora, te kako bi se obostrano olakšao put zainteresovanim kompanijama iz BiH i Austrije da stupe u poslovni kontakt.

Krajnji rezultat je kreiranje liste bosansko-hercegovačkih kompanija iz oblasti metaloprerade, mašinogradnje i automotiv sektora, a koje su zainteresovane za pružanje usluga zainteresovanim austrijskim kompanijama.  

Zainteresirane firme pozivamo da popune upitnik iz priloga i da ga dostave na e-mail: sarajevo@advantageaustria.org i a.malisevic@kfbih.com  najkasnije do 05.10.2019 godine.


Upitnik za bh firme