Predsjednik P/G K F BiH na konferenciji na Kupresu

26.02.2016
Na Kupresu je završena dvodnevna sektorska konferencija „Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini”, koja je za cilj imala predstavljanje potencijala šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u BiH i zemljama jugoistočne Europe, te uspostavu intenzivnije međusektorske saradnje u cilju poboljšanja protoka informacija između sektorskih učesnika.

Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH g. Mirsad Jašarspahić, je na konferenciji prezentirao rad Komore i komorskog sistema u Federaciji BiH kroz pružanje podrške privrednicima, te obradio temu konkurentnost i modele prodaje namještaja na globalnom tržistu.

Učesnicima je prezentirano trenutno stanje drvne industrije u BiH kao i kapacitete sa kojima raspolažu bh. privredni subjekti. Poseban akcenat je stavljen na proizvodnju finalnih proizvoda - namještaja, te značaj njegovog izvoza za razvoj bh. privrede.

Također, predstavljen je uspjeh domaćih firmi, čiji se namještaj može pronaći širom svijeta i koji predstavljaju ono najbolje što naša država ima.  
Ovom sektoru treba posvetiti dodatnu pažnju, a proizvođačima osigurati podršku, što bi rezultiralo većom proizvodnjom i izvozom kvalitetnih bh. proizvoda, zaključak je prezentacije.

G. Jašarspahić je na današnjoj konferenciji održao sastanak sa g. Patrizio Antonicoli, generalnim sekretarom Europske konfederacije za drvnu industriju. Radi se o organizaciji  koja podupire interese cijelog industrijskog Europskog drvnog sektora, te sa gđom. Silvia Melegari, generalnim sekretarom Europske Organizacije pilanarstva (EOS). Razgovaralo se o budućoj saradnji i modalitetima zajedničkih nastupa prema EU fondovima usmjerenim prema drvoprerađivačkom sektoru.