Predsjednik udruzenja uzgajivača kinoe Can Temizel iz Turske na sastanku u Privrednoj Komori FBiH Sarajevu

12.06.2017
Na inicijativu gosp.Temizela a uz prisustvo ekonomskog atašea Republike Turske u BiH gosp.Sedata Yildiza, u organizaciji potpredsjednika Privredne Komore FBiH gosp.Mirsada Jašarspahića,  uprilicen je sastanak sa predstavnicima naučne institucije  i privatne inicijative iz BiH sa konačnim ciljem uzgoja kinoe u BiH.

Prof. Mirha Đikić sa Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu i Mr Dalila Marušić iz poljoprivrednog udruženja KAP su već u fazi eksperimentalnog uzgoja pomenute biljke.

Radi se o biljci iz porodice pseudožitarica koja se najviše uzgaja u Južnoj Americi, ali su je prije 10 godina počeli uzgajati u Turskoj i danas se ona uzgaja na 8000 lokacija. Kinoa se također sa uspjehom počela uzgajati i u Danskoj. Na tržište se najviše distribuira putem poznatog lanca markets "dm” a budući da je prepuna zdravih minerala i vitamina smjestena je u sam vrh zdrave ishrane jer njena nutritivna vrijednost može da postidi sve ostale žitarice.

Razgovaralo se o prednostima, potencijalima te o modalitetima uzgoja i šire distribucije ukoliko se projekat uspješno implementira u BiH.

Ukoliko sve predviđene faze budu tekle prema utvrđenim terminima sa Federalnim Ministarstvom poljoprivrede i Federalnim zavodom za agrologiju, do oktobra mjeseca bi se trebala završiti registracija i akreditacija sjemena te intenzivirao,  uz pomoć partnera iz Turske, uzgoj Kinoe.

Ured Predsjednika/Potpredsjednika P/G K F BiH