Predstavljena unaprijeđena „Zvijezda turizma BIH“

27.05.2022


U Sarajevu je predstavljena unaprijeđena nagrada „Zvijezda turizma BIH" koju Privredna/Gospodarska komora FBIH dodjeljuje za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i za doprinos razvoju i promociji turizma u Bosni i Hercegovini.

„Ova nagrada će biti priznanje svima onima koji su u prošloj godini uradili jako dobar posao; oni će vidjeti da iza njih stoji neko tko prepoznaje njihov rad i učinak na sektor turizma Bosne i Hercegovine; bit će to poticaj da i u narednom periodu krenu putem kreativnosti i izvrsnosti u turizmu, što će nas zasigurno postaviti na svjetske mape turističkih destinacija" - rekao je potpredsjednik PGKFBIH Marko Šantić.

Značaj partnerstva Projekta Turizam i Privredne/Gospodarske komore FBiH, te same nagrade "Zvijezda turizma BIH” naglasio je i Ibrahim Osta, direktor USAID-ovog Projekta Turizam.

Cilj je jačanje koristi od turističke djelatnosti za sve njene aktere, odnosno povećanje prihoda za privredu. Način za to je rad na unapređenju turističke ponude i proizvodnje, kazao je Osta, dok je za nagradu "Zvijezda turizma BIH” naveo da prepoznaje inovativni aspekt i pomoć firmama te organizacijama, novim u turističkoj djelatnosti. Osim toga, nagrada daje i smjernice za unapređenje turističkog poslovanja i aktivnosti.


Krajnji cilj je svakako ispričati svijetu dobru priču o Bosni i Hercegovinu i njenoj turističkoj ponudi, poruka bila je poruka svih aktera događaja, a među kojima se u ime svjetske platforme Tripadvisor, video-linkom javio i Justin Reid, direktor za medije, hotele i razvoj.

Nagrada se dodjeljuje od 2019.godine, a nakon istraživanja prikupljenog sa tržišta, i u suradnji sa USAID Turizam projektom, unaprijeđena je na nekoliko načina.

Jedna od promjena je ta da će svi prijavljeni kandidati biti dijelom marketinške kampanje koja će biti sponzorirana i trajati cijelu ljetnu sezonu.

Također, onaj prijavljeni kandidat koji putem Facebook stranice „Zvijezda turizma BIH" bude imao najviše podrške od strane javnosti, biti će pobjednik zasebne kategorije Glas javnosti ili tzv. Nagrada publike.

Svaki pobjednik u kategorijama će biti dobitnik statute „Zvijezde turizma BIH" u određenoj kategoriji.

Kategorija je ukupno 10, a sve kategorije i detaljnije podatke možete pronaći na stranici www.turizam.kfbih.com koja će uskoro biti spremna za prve prijave.