Dana 19.07.2017.godine predstavnici Ambasade Republike Češke, novoimenovani Šef odsjeka za trgovinu gospodin Ladislav Horak zajedno sa kolegom gospodinom Petrom Kašićkom i gđom Ines Terza službenicom Ambasade, su u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH sa potpredsjednikom Mirsadom Jašarspahićem održali radni sastanak.

Tom prilikom su dosadašnji Šef odsjeka za trgovinu gospodin Kašiček i potpredsjednik Jašarspahić upoznali novoimenovanog Šefa odsjeka o dosadašnjim mnogim zajedničkom aktivnostima u službi potpora privrednicima koje su Ambasada i Komora provodili.

Prezentirane su aktivnosti i potencijali komorskog sistema Federacije BiH kao i aktuelni projekti na kojima bi privrednici dvaju zemalja mogli naći zajedničke interese.

Tokom sastanka posebno su analizirane mogućnosti učešća českih kompanija na poslovnim događajima i sajamskim manifestacijama kojima je partner P/G K F BIH kao načina promovisanja članica u češkoj privredi.
Posebno je razmatrana mogućnost saradnje i povezivanja firmi iz oblasti metalnog i elektro sektora a primarno auto industrije koja već dugi niz godina predstavlja najpotentniju industrijsku granu obje zemlje a i cijele Evrope, a sve kroz institucionalno povezivanje putem komorskih sistema.