Predstavnici komorskog sistema aktivno učestvovali na panelu „Izvozne konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora“

24.06.2019Na Okruglom stolu pod nazivom " Izvozne konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora" koji je održan 12.06.2019. u Žepču, u sklopu projekta competenceNET u organizaciji Razvojne agencije Žepče i Centra poslovnih kompetencija Žepče, ukazano je na važnost drvoprerađivačkog sektora za razvoj FBiH i BiH s osvrtom na prednosti koje ima ovaj sektor, kao i na probleme sa kojima se susreću drvoprerađivači.

Kao i više puta do sada naglašeno je da je najveći problem drvoprerađivača snabdijevanje sirovinom (bukva, hrast) i kriterij za raspodjelu sirovine. Imajući u vidu taj gorući problem, Grupacija šumarstva i drvne industrije Privredne/Gospodarske komora FBiH pripremila je Prijedlog o stepenu finalizacije drvoprerađivača i Kriterij za raspodjelu sirovine koji će biti dostavljen Vladi FBiH i resornim ministarstvima na razmatranje.
 
Treba naglasiti da smo svi zajedno prepoznali važnost ove tematike i da smo spremni da u okviru svojih nadležnosti pomognemo oko ključnih pitanja koja se tiču malih i srednjih poduzeća u drvoprerađivačkom sektoru.