Predstavnici P/G komore FBiH na sastanku o razvoju MSP-a i unapređenju međusobnih odnosa u tom sektoru

06.12.2016
U Budimpešti je 30. novembra održan prvi sastanak radnih grupa BiH i Mađarske o razvoju malih i srednjih preduzeća i unapređenju međusobnih odnosa u tom sektoru.

Predstavnici P/G komore Federacije BiH prezentirali su prisutnima stanje u ovoj oblasti sa naglaskom na aktivnosti Komore u poboljšanju privrednog ambijenta.

Mađarska strana se zahvalila na informacijama i predstavila uspjehe MSP-a u Mađarskoj i načine na kojim im se pomaže od strane Vlade Mađarske i Privredne komore.

Zaključeno je da se idući sastanak ovih radnih grupa održi u Sarajevu u 2017. godini.