Predstavnici Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH na 22. Međunarodnom sajmu zaštite okoliša

29.04.2016
Generalni direktor Hannover Fairs Turkey Fuarcilik gosp. Alexander Kuhnel, govorom dobrodošlice otvorio je 22. Međunarodni sajam zaštite  okoliša u Istanbulu, dana 27.4.2016. godine.

Za tri dana trajanja sajma, predviđene su mnogobrojne konferencije na teme zaštite okoliša,  energetske efikasnosti, primjene novih tehnologija  kao i B2B razgovori između učesnika.

Ukupno je prijavljeno 268 izlagača.

Na poziv organizatora, predstavnici Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH su uzeli učešće na sajmu kako bi na najbolji mogući način predstavili dostignuća naših privrednih sistema u segmentima primjene BAT  tehnologija (best available technology) u savremenim trendovima zaštite okoliša. Takođe, sugovornici su pozvani da kroz stručne službe PKFBiH odnosno organizovana strukovna udruženja ostvaruju kontakte te razmjenjuju iskustva sa tehnološki srodnim udruženjima i kompanijama na našem tržištu.