Prezentacija 18. Međunarodnog sajma turizma i ekologije LIST – LUKAVAC 2020

15.11.2019
Privredna/Gospodarska komora FBiH poziva Vas na prezentaciju 18. Međunarodnog sajma turizma i ekologije LIST – LUKAVAC 2020, koja će se održati u prostorijama P/G K FBiH u Sarajevu (ul. Branislava Đurđeva 10) dana 19.11.2019. godine.

Cilj prezentacije ovog renomiranog sajma jeste bliže upoznavanje sa sadržajem istog kao i postizanje što je moguće bolje komunikacije između ponuđača usluge iz oblasti turizma i ekologije, njihovih konzumenata ali i predstavnika javnih institucija, organizacija i udruženja iz ovih oblasti.

Molimo da svoju nazočnost potvrdite na mail: d.lovric@kfbih.com  i aziz_cackovic@hotmail.com ili na tel: 035 366 702.

- Pozivno pismo
- Program prezentacije