Prijava za Osnivačku skupštinu Inženjerske komore FBiH


Registracija učešća za Osnivačku skupštinu Inžinjerske komore FBiH je zatvorena. Hvala Vam na interesovanju!

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate gosp. Almina Mališevića (tel: 033 566 306) ili e-mail: a.malisevic@kfbih.com